U svakodnevnom govoru često se može čuti izreka “kao da je pao s kruške!” Krilatica je povezana s vjerovanjem da je, za razliku od jabuke, kruška drvo zlih demona, na kome obitavaju i vještice.

Oni koji bi se obreli na drvetu kruške i potom sa nje pali smatrani su za nerazborite, lude, glupe.

Suprotno, izraz “nisam ja pao s kruške” značio bi nisam lud, glup, naivan. Krušku srećemo u još nekim izrekama, a sa prepoznatljivim naravoučenijima, kao što su, na primjer,”kruška mu pala u krilo”, “kruška ne pada daleko od stable”, “miješa kruške i jabuke”. Uz njih su i izreke sa jasnim i šaljivim naglašavanjem njenog slatkog ploda: “Dok su međeda navukli na kruške otrgli su mu uši; a dok su ga svukli s krušaka, otrgli su mu i rep!”Izvor:
Share.