TENZIJE između Kine i Japana traju već od kraja Prvog svetskog rata, ali nakon što je Japan okupirao Mandžuriju 1931. godine, odnosi su jedva postojali. Kina je bila zabrinuta zbog japanskih pretenzija na njen teritorij, iako je u Kini već trajao građanski rat između komunista i nacionalista. Na današnji dan 1937. godine dogodio se incident kod mosta Marka Pola, što je bio povod za novi rat, koji će trajati sve do japanske kapitulacije u Drugom svetskom ratu 1945. godine.

Napetosti traju od kraja Prvog svetskog rata

Japan je od početka 20. veka nastojao okupirati područja kontinentalne Azije kako bi se domogao prirodnih resursa koji su mu toliko nedostajali. Prva na redu bila je Koreja, koju su Japanci nameravali anektirati još od 1900-ih, što je bilo formalizovano u ugovoru između njih i Britanaca. Nakon Koreje, Japanci su hteli još, pa su 1931. godine na prevaru i uz propagandu objavili rat Kini i okupirali Mandžuriju, regiju bogatu ugljem.

Za razliku od Japana, koji se industrijalizovao tokom kasnog 19. veka i radio na povećanju svoje vojske, Kina je to vreme provodila boreći se protiv uticaja stranih sila, koje su zemlju podelile u svoje interesne sfere i iskorištavale njene resurse. Okovana Kina nije se mogla nositi sa modernizovanom japanskom vojskom, a s obzirom na to da je paralelno buktio građanski rat u zemlji, Kina je bila vrlo paralizovana.

Japanska vlast u Kini protezala se sve do predgrađa Pekinga, a 15 km severno od grada nalazio se most, koji zapadnjaci zovu most Marka Pola. S južne strane mosta bili su stacionirani kineski vojnici, a sa severne japanski.

Povod za rat

Lokalni sukobi između Kineza i Japanaca događali su se tokom 30-ih godina, ali kada su japanski vojnici nakon kratkog sukoba 7. jula 1937. shvatili da im fali vojnik, poslali su ultimatum kineskom vojnom kampu da ga pretraže i pronađu ga.

Kineski vojnici su to odbili te su obe strane odmah pozvale na mobilizaciju i tražile pojačanje. Taj vojnik nije bio zarobljen u kineskom kampu, nego je navodno trebao obaviti veliku nuždu, koja se oduljila. Kada se vratio na svoju poziciju, već su bili poslati zahtevi za mobilizaciju.

Japanska vojska brzo je svladala Kineze te u prvoj godini rata okupirala Peking i Tijanjin. Do kraja 1938. godine većina obalne Kine bila je pod japanskom vlašću, sve do Vuhana i Kantona. Prema nekim istoričarima, ondje su se dogodili najveći zločini u Drugom svetskom ratu. U Nankingu je masakrirano 300.000 kineskih civila, opljačkan je ceo grad, a japanski vojnici silovali su žene i mučili zatvorenike.

Dvije frakcije Kine privremeno su se pomirile kako bi ujedinjeno nastupale u ratu protiv Japana. Od 1946. godine nastavlja se građanski rat, u kojem će pobediti komunisti. Kina je vratila sve teritorije koje su joj oduzeli Japanci. Jedino je Tajvan ostao izvan njenog dosega, kamo su pobegle nacionalističke snage Kuomintanga i osnovale svoju državu.

Share.