in

Može li maloljetni napadač iz Lukavca krivično da odgovara?

Kolike su zatvorske kazne predviđene i kakvo je postupanje institucija predviđeno kada maloljetnik počini krivično djelo u BiH?

Sva ova pitanja postavljaju se nakon stravičnih ubistava u Srbiji, ali i jutrošnjeg slučaja iz Lukavca gdje je maloljetnik u školi pucao i teško ranio jednog nastavnika, piše “N1 Sarajevo”.

Način postupanja kada maloljetnici počine krivična djela su: hapšenje, sudija određuje mjeru, prestupnici idu u Odgojni centar ili u Zavod. Po Zakonu mogu se izreći vaspitne mjere, kazna maloljetničkog zatvora i sigurnosne mjere.

“Ta kazna maloljetničkog zatvora izriče se u trajanju od jedne do deset godina, tačan iznos kazne zavisi od štetne posljedice, od ponašanja, njegovog ranijeg života – sve okolnosti se uzimaju u razmatranje”, pojasnio je nadavno advokat Darko Stojaković.

I takve su odredbe za one koji imaju od 16 do 18 godina. Kada imaju manje – krivično ne odgovaraju, ali procedure postoje.

“U situacijama kada se utvrdi da je počinilac do 14 godina tada se preduzimaju mjere i radnje s ciljem otkrivanja svih aspekata događaja i u saradnji sa nadležnim organom socijalnog staranja preduzimaju se mjere i radnje”, navela je Lejla Gazibegović-Begović, iz Odsjeka za maloljetnike Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Te radnje su prije svega resocijalizacijskog karaktera. Iako je trenutna percepcija drugačija, prema podacima u Kantonu Sarajevo broj krivičnih djela koje su počinili maloljetnici se smanjuje. Rezultat je to i procesa rehabilitacije koji se obavlja u Odgojnom centru. Prestupnici ovdje provedu do tri mjeseca. Problem je period nakon toga.

“Nakon završetka krivičnih sankcija ne znam koliko je uređeno, mislim da nije – da se djeca prate i poslije. Kada bi se to riješilo onda bi to bio pun pogodak i onda bi mogli govoriti o uspješnosti rehabilitacije”, rekao je Dženan Fejzić iz Odgojnog centra Kantona Sarajevo.

Ono što se takođe sada preispituje jeste i krivična odgovornost roditelja. Rijetki su takvi sudski procesi, a odgovornost teško dokaziva.

“Nije baš lako etiketirati roditelje kao jedine odgovorne za dijete. Dijete je produkt svoje sredine, ne samo roditelja. Roditelj odgaja i usađuje vrijednosti, ali dijete ima interakciju sa mnogima – sa drugom djecom, profesorima, na njega utiče cjelokupno društvo”, pojašnjava advokat Stojaković.

Sa tim je saglasan i advokat Ifet Feraget. U isto vrijeme predlaže se da krivična odgovornost maloljetnika bude smanjena na 12 godina, prenosi “N1”. Da li je rješenje povećanje kazni?

“Ukoliko očekujemo da pravosuđe riješava probleme onda smo na pogrešnom putu, pažnju treba posvetiti obrazovanju. Ima nekih koji predlažu da se spusti prag kažnjivosti – to je u potpunosti neprihvatljivo”, upozorava Feraget.

I to zbog toga što se radi o djeci. Često zanemarenoj. Djeci koja odrastaju u nestabilnim društvima i nerijetko disfunkcionalnim porodicama. Kaznene odredbe prate evropsku praksu, ističu pravnici, ali mnogi drugi društveni aspekti nisu adekvatni.

Inspektori sa policijom ušli u Agrarni fond u Bijeljini

Srpski specijalci uhapsili kosovske specijalace (FOTO/VIDEO)