in

Policija „češlja“ poslovanje i Gradske Toplane

Foto: Bijeljina Danas

Gradonačelnik Ljubiša Petrović i direktor JP „Gradska Toplana“ Rade Hadži Stević su u decembru 2021. godine Policijskoj upravi Bijeljina dostavili prijavu koja se odnosi na reviziju poslovanja i utvrđivanja nezakonitosti u prethodnom periodu u radu ovog preduzeća.

Na osnovu naredbe Okružnog javnog tužilaštva, a u vezi prikupljanja dokaza koji se odnose na utvrđene poreske obaveze od strane Poreske uprave Republike Srpske, Policijska uprava Bijeljina zatražila je od Toplane kopiju dokumentacije: presude Okružnih privrednih sudova iz 2016. godine, koje se odnose na spor sa doo „Montaža Minel“ Bijeljina, poresku fakturu ovog preduzeća na iznos od 349.689,60 КM, kao i analitičke kartice ovog predzeća kao dobavljača od 2010. godine pa nadalje.

Takođe, PU Bijeljina tražila je dostavljanje i odluke nadzornog odbora i uprave preduzeća koje se odnose na način knjiženja ove sudske presude i period evidentiranja dobiti po presudi, analitičke kartice konta na koje je 2010. godine knjižen iznos uplate od strane Opštine Bijeljina u iznosu od 349.589,60 КM kao i izvještaj interne revizije iz 2011. godine i ostalu dokumentaciju kojom raspolaže preduzeće, a odnosi se na ovu problematiku.

Pored svega navedenog, zatraženi su i podaci o direktorima Toplane od 2010. godine, članovima nadzornog odbora od 2016. godine do danas, odgovornom licu u računovodstvu koje je knjižilo predmetna knjiženja i podatke o licenciranom knjigovođi koji je sačinjavo i predavao završne račune Toplanu za posmatrani period.

Gradska uprava zajedno sa Toplanom podržava ovakav rad nadležnih organa, a koje se odnose na provjeru zakontisti i pravilnosti u radu, bez obzira na političku opredijeljenost.

Gradonačelniku Bijeljine uskraćeno gostoprimstvo na Kongresu HISPA

Ogroman skup podrške Rusiji u Berlinu