Formirane 33 radne grupe koje će pripremati odgovore na Upitnik EK

0
233

Na drugoj sjednici Kolegija za evropske integracije BiH kao najviše pozicioniranog tijela u mehanizmu koordinacije procesa evropskih integracija BiH usvojeni su Poslovnik o radu Kolegija, Poslovnik o radu ministarskih konferencija i Uputstvo o formiranju tematskih ministarskih konferencija.
Kolegij za evropske integracije usaglasio je rješenja o formiranju 33 radne grupe koje će u svom sastavu imati predstavnike institucija u skladu sa ustavnim nadležnostima za pojedinačne teme i čiji će aktuelni zadatak biti pripremanje jedinstvenih odgovora Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije.

Na sjednici kojom je predsjedavao predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić zajedno sa entitetskim premijerima i uz prisustvo premijera kantona u Federaciji BiH i gradonačelnika Brčko Distrikta, zaključeno je da je proces pripreme odgovora na Upitnik iz prve faze, koja je uspješno završena doprinosom odgovora od strane ustavno nadležnih institucija sa svih nivoa BiH, prešao u fazu koja podrazumijeva funkcionisanje koordinacije procesa evropskih integracija, s ciljem postizanja koherentnosti u radu institucija svih nivoa vlasti u BiH u funkciji stručne, profesionalne i pravovremene pripreme odgovora na 3.242 pitanja Evropske komisije.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here